24 juli Zomerfusarium, wat nu?

Steeds meer meldingen en foto’s komen binnen van witte, pluizige schimmelplekken in gazons. Deze worden veroorzaakt door de extreme warmte en droogte, gevolgd door buiig en vochtig weer. Het is zaak om snel actie te ondernemen, zodat het gazon mooi blijft.

Zomerfusarium zorgt voor kenmerkende plekken in het gazon. Chemische bestrijding hiertegen is niet mogelijk.

ONS ADVIES

Niet meer beregenen
Zorg ervoor dat de toplaag niet onnodig verzadigd is met water. We hebben nu regelmatig een regenbui, dus laat het beregenen achterwege.

Korter maaien
Met de blijvende hitte zien we op veel plaatsen het gras langer staan. Dat is prima om de kans op hittestress te verkleinen. Maar nu moet het gras zo snel mogelijk opdrogen, dus is het aan te raden om weer korter te maaien. In de ochtend even met een touw of tuinslang over het gras slepen zorgt ervoor dat het gras sneller opdroogt.

Op tijd bemesten
Zorg ervoor dat het gras niet stilvalt wegens voedingstekort. De hevige buien en het beregenen resulteren in uitspoeling van nutriënten. Op tijd en voldoende bemesten is belangrijk om het gras gezond te houden.

Lucht in de toplaag
Zorg voor voldoende lucht in de toplaag. Dit bevordert de uitwisseling tussen bodem en lucht en is goed voor de bodemactiviteit, de structuur en de gezondheid van het gras.

Verticuteren en doorzaaien
Veel dood organisch materiaal in de toplaag is een goede voedingsbodem voor schimmels. Intensief verticuteren en doorzaaien kan prima worden toegepast in augustus of september.

IJzersulfaat toepassen
Grijpt de zomerfusarium snel om zich heen? Dan kun je ervoor kiezen om ijzersulfaat te spuiten of gieten. Dit is geen bestrijdingsmiddel, maar het zet de groei van de schimmel even stil.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang onze nieuwtjes in je mailbox.

      Privacy statement.