19 juni STAYGREEN-gamma, uitgebreid aanbod inheemse mengsels voor openbaar groen

Voor openbaar groen en grotere privétuinen lanceert Advanta het STAYGREEN-GAMMA voor de openbare ruimte: dit zijn meerjarige, ecologische mengsels van inheemse soorten die jaarrond groen blijven, zo samengesteld dat ze maximaal bijdragen aan biodiversiteit en minimaal onderhoud vragen.

Productmanager Erik Truyers legt uit: ‘Het besef dat de inrichting van de groene ruimte een invloed heeft op alles wat leeft in en rond tuinen, stads- en dorpskernen en buitengebieden is enorm toegenomen. Dat verklaart de grote vraag naar kruiden- en veldbloemenmengsels die zich bovendien ook goed laten combineren met vaste beplanting, bloembollen en grassen.’

Bodem, droogte, functie en ligging, hoogte en eisen met betrekking tot fauna en flora bepalen de mengselkeuze.

Het Staygreen-gamma biedt 10 oplossingen voor verschillende situaties.

 • Staygreen 1 Berm: Voedselbron voor tal van nuttige insecten. De laagblijvende en jaarrond groene, meerjarige begroeiing zorgt voor een verkeersveilige afbakening. Maakt het bermbeheer op moeilijk bereikbare plaatsen eenvoudiger.
 • Staygreen 2 Eikenprocessierups: Biodivers mengsel van grotendeels scherm- en vlinderbloemigen, specifiek samengesteld voor het aantrekken van de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Jaarrond groen, bij zeer extensief beheer.
 • Staygreen 3 Bij/Vlinder: Meerjarig mengsel voor het aantrekken van vlinders en bijen. De nectarrijke soorten zorgen voor voedsel en creëren een gunstige habitat. Bloeit van mei tot oktober. Jaarrond groen, bij zeer extensief beheer.
 • Staygreen 4 Grass: Extensief, halfhoog mengsel met 9 soorten gras. Brengt meer diversiteit. Meng 2 of 3 kg/ha bij de Staygreen-kruidenmengsels voor het beste resultaat. Staygreen Grass is jaarrond groen en zeer geschikt voor extensief beheer.
 • Staygreen 5 Colour: mengsel voor eenjarige akkerkruidvegetatie.
 • Tip: Combineer met een meerjarig Staygreen-mengsel voor een kleurrijk effect in het eerste jaar.
 • Staygreen 6 Golden Summer: Speciaal samengesteld doorlevend mengsel voor een kleurrijke vegetatie op zonnige standplaatsen. Voor een mooie, landschappelijke uitstraling.
 • Staygreen 7 Wadi: Bloemenrijk graslandmengsel voor lichtere, vochtige gronden. De grassen in dit mengsel gaan erosie tegen.
 • Staygreen 8 Rotonde: Doorlevend bloemen- en kruidenmengsel voor schrale, droge en liefst kalkrijke grond binnen de bebouwde kom. De hoogte is afhankelijk van de groeiomstandigheden.
 • Staygreen 9 Bloemrijk: Doorlevend kruidenmengsel voor licht humeuze en niet erg vochtige grond binnen de bebouwde kom. Bijzonder geschikt voor een stikstofrijke omgeving: braakliggend terrein bij gebouwen, grond met puin …
 • Staygreen 10 Schaduw: Mengsel voor lage tot halfhoge, meerjarige kruidenvegetatie op droge en schaduwrijke plaatsen

Dankzij deze nieuwe opdeling komen de eigenschappen per mengsel het best tot hun recht.

Ontdek hier meer over alle Staygreen-mengsels online!

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang onze nieuwtjes in je mailbox.

    Privacy statement.