17 november Kies voor biodiverse, kleurrijke bloemengazons!

Iedereen kent intussen ‘Maai Mei Niet’. De sympathieke, jaarlijks terugkerende actie die als nobel streven heeft om het ecologische bewustzijn van de Vlaming wakker te schudden. Een absolute meerwaarde, zo vinden we ook bij Advanta. Maar de impact op de biodiversiteit van onze tuinen is toch eerder beperkt. En daar kunnen we als zadenproducent bij helpen, door het ontwikkelen van mengsels zoals ‘Ecogazon’ …

Erik Truyers, sales- & productmanager Belgium: “Onze bloemengazons zijn een uitgestoken hand, een natuurlijke versneller en verbreder van de doelstellingen van ‘Maai Mei Niet’.”

Onderzoek wees uit dat enkel stoppen met maaien – zeker op de korte termijn – weinig meerwaarde brengt wat betreft de biodiversiteit. Een gazon dat voor een maand niet gemaaid wordt, blijft in de eerste plaats een gazon. Enkel na verloop van geruime tijd heb je de kans dat er bloemen en kruiden in verschijnen. Maar evengoed wordt die plek ingenomen door vreemde grassen of door bloemen en kruiden die weinig meerwaarde bieden voor bestuivers en andere insecten. Iets is beter dan niets, kan je dan denken. Maar bij Advanta gingen we aan de slag en bedachten we een duurzame oplossing die de natuur een handje helpt: de bloemengazons.

Bloemengazons zoals ‘Ecogazon’ combineren het beste van twee werelden. Je krijgt de look & feel van een gazon samen met  de biodiverse kleurenpracht van de typische bloemen en kruiden die in gazons gedijen. Het mooie graslandplantje brunel, madeliefjes, klavertjes in verschillende kleuren, akkerviooltjes, duizendblad … dat en zoveel meer zit er standaard in. Voor de samenstelling van de mengsels keken we naar wat in de natuur meest voorkomt en een meerwaarde biedt qua biodiversiteit. Bloemen en kruiden die hun degelijkheid bewezen hebben en maaien goed verdragen.

Er is trouwens voor ieder wat wils. Met de zes nieuwe biodiverse bloemengazons kan je verschillende doelstellingen bereiken. Met Ecogazon blijven de bloemetjes eerder laag, met Staygreen 1 Berm of met bloemrijke akkerrandmengsels creëer je dan weer hogere vegetatie. Helemaal naar eigen wens.

Maaien (of niet) naargelang jouw goesting

Met de bloemengazons bepaal je zelf het maairitme en de hoogte van het gazon. Wenst je klant een hogere en prachtige bloei? Kan perfect. Dan hoef je op die plaatsen niet te maaien. Wil je toch maaien, graspaden creëren, sommige delen getrimd houden? Ook goed. Een paar dagen na een maaibeurt komen er bloemen door het gras piepen en krijg je ook daar een kleurrijk resultaat dat prachtig is om naar te kijken – én perfect milieubewust is.

Bloemengazons zoals Ecogazon hebben de kracht om ook particulieren, bedrijven en openbare besturen die dat tot nu toe niet deden mee aan boord te krijgen  in het streven naar meer biodiversiteit. Want ongemaaide tuinen waren voor velen toch een doorn in het oog. Dankzij Ecogazon en dergelijke hebben nu ook de twijfelaars een volwaardige, mooie oplossing om de biodiversiteit in hun tuin te verhogen, terwijl ze meteen genieten van een verzorgd gazon.

Advanta, partner van de groenprofessional

De sterktes van zadenproducent Advanta? Een breed gamma, de sterkste genetica, onberispelijke kwaliteit en een constant streven naar innovatie. En dit alles met respect voor onze natuur. Daarbij profileert de firma zich nadrukkelijk als partner van groenprofessionals. De opgedane kennis, ervaring en best practices worden steeds gedeeld met de groensector. Met als ultiem doel: een topresultaat dat zorgt voor een tevreden klant.

Bloemengazons: tips voor correct inzaaien en onderhouden?

Wie de juiste basisregels in acht neemt én gebruik maakt van de juiste producten legt het fundament voor de perfecte biodiverse grasmat en een tevreden klant. Daar kunnen we elkaar alleen maar bij helpen. Met plezier delen we dan ook onderstaande tips, tricks en best practices rond inzaai en onderhoud.

Inzaai

Verwachtingspatroon

Arme of rijke ondergrond? Vochtig of droog? Klei of zanderig? De ondergrond zal in grote mate bepalen welke bloemen zich het beste zullen ontwikkelen en welke minder. Dit verklaart waarom een mengsel op twee verschillende plekken een ander uitzicht en een andere ontwikkeling kan hebben. Belangrijk is dat je je klant hierover inlicht. Een correct geïnformeerde klant is een blije klant.

Enkel voor nieuwe aanleg

Bloemengazons inzaaien in een bestaand gazon lukt niet. De bestaande graszoden zijn te dicht waardoor bloemen zich er niet kunnen in vestigen. Dus kies enkel voor bloemengazons bij een nieuw aan te leggen gazon.

Start met een luchtige bodemstructuur

Wie hier aandacht aan besteedt, bespaart zijn klanten veel miserie. Spit of frees de grond om tot op een diepte van minstens 25 centimeter. Dit zorgt voor een goede lucht- en waterhuishouding en uitstekende capillaire werking.

Bodemverbetering ook hier noodzakelijk!

Absoluut essentieel bij deze bloemengazons is dat je voor het inzaaien zorgt voor een goede, stabiele basis. Dit door het inwerken van een traagwerkende organische bodemverbeteraar (20 tot 40 kg per are is de regel). Gebruik daarbij zeker geen compost. Die is veel te zout, heeft ook een te hoge Ph. Bodemverbetering is echt cruciaal, want later is er veel minder kans om bij te sturen. Vraag gerust advies aan uw leverancier.

Inzaaien in de toplaag

Cruciaal: zaai niet te diep! Idealiter slechts 2 tot 5 millimeter diep. Bloemenzaden zullen niet kiemen indien ze te diep in de grond zitten. Zorg er wel voor dat je de toplaag na het inzaaien goed aandrukt. Zodat zaad en bodem contact maken. Meng voor het inzaaien de inhoud van de zak ook goed zodat gras- en bloemenzaden gelijkmatig verdeeld zijn.

Beregen voortdurend

Zeker nieuw gezaaide zaden hebben voldoende water nodig om te kiemen. Zodra de grond vochtig is, start het kiemproces. Vanaf dat moment moeten de zaadjes elke dag vochtig gehouden worden. Gebeurt dit niet, dan droogt de kiem uit, en is het zaadje waardeloos. Geef, afhankelijk van het weer, meerdere keren per dag extra water. Zorg er daarbij voor dat de bovenste 3 cm van de ingezaaide oppervlakte voortdurend vochtig blijft. Hou hiermee pas op wanneer gras én bloemen voldoende ontwikkeld zijn. Het gebruik van vochtvasthoudende middelen is ook hier aan te raden. Vraag advies aan uw leverancier.

Inzaaiperiode

Behalve in de wintermaanden kan je vrijwel het hele jaar door inzaaien. Belangrijk is dat de grondbewerkingen correct worden uitgevoerd.

Onderhoud

Verwachtingspatroon

Ook hier geldt dat je best vooraf jouw klant correct informeert. Hét verschil met een gewoon gazon is immers dat je vlak na een maaibeurt waarin je van 15 cm naar 5 cm gaat geen perfect gazon hebt. Want de bestaande bloemen heb je met je maaibeurt beschadigd. Een kleine week later heb je wél weer een mooi resultaat. Dus wil je klant volk ontvangen in zijn prachtige tuin? Dan maait hij beter niet of minstens een week vooraf. Meteen ook de reden waarom bloemengazons niet geschikt zijn voor mulching- of robotmaaiers.

Bemesting

De stelregel: bemest niet! Toch is er één kleine uitzondering, en enkel in geval van nood. Bij te arme grond en in extreme omstandigheden kan je eenmalig toch een traagwerkende meststof in minimale hoeveelheid (maximaal 20 stikstofeenheden) toedienen om de bloemen een extra push te geven wanneer ze in ontwikkelingsfase twee weken ‘stilstaan’. Ga daarvoor te rade bij uw leverancier.

Natuurlijke selectie

Na enkele jaren zal er zich een natuurlijke evolutie doorzetten in het bloemengazon. Op basis van bodemgesteldheid en natuurlijke selectie zullen de bloemen die zich op die plek thuis voelen het echt goed doen. Terwijl andere zullen verdwijnen. En dat is precies het doel. Zo bereikt je gazon een natuurlijk, biodivers evenwicht.

Biodiverse bloemengazons

extensief | nectarrijk | onderhoudsarm

Er zijn meerdere types bloemengazons. Er is voor elk wel wils, maar alle hebben ze een ecologische insteek.

Hieronder vindt u alle technische fiches.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang onze nieuwtjes in je mailbox.

      Privacy statement.