Voorbereiden / Zaaien / Onderhouden van veldbloemen

Voorbereiden / Zaaien / Onderhouden van veldbloemen

De aanleg en instandhouding van veldbloemenvegetaties vragen een specifieke aanpak en aangepast beheer. Met deze tips en tricks krijg je het beste resultaat.

Voorbereiding

 • Zorg voor een arme, schrale toplaag van 30 tot 40 cm, schoon en vrij van ongewenst groen.
 • Bewerk de grond na de eerste bewerking zo mogelijk nogmaals oppervlakkig om kiemende onkruiden te bestrijden (‘vals zaaibed’).
 • Creëer een fijn en kruimelig zaaibed, op zware gronden afgedekt met een laagje zand.

Zaaien

 • Zaai conform aangegeven zaaidichtheid/periode bij voldoende temperatuur en bodemvocht.
 • Zaai handmatig en breedwerpig en niet dieper dan de dikte van de zaden, druk de toplaag licht aan. Zaad vermengen met droog, wit zand om een grotere zaaihoeveelheid te bekomen.
 • Zaai eventueel eenjarige soorten en mengsels mee voor wat extra kleur en bloei gedurende het eerste jaar.

Onderhoud

 • Geef geen stikstofbemesting; hoe armer de grond, des te rijker de vegetatie.
 • Maai op voedselrijke gronden rond half juni/begin juli voor de eerste keer en nogmaals in september. Of nadat 70% gebloeid heeft om een herbloei te stimuleren.
 • Maai natte gronden en bloemrijke/ruige grasvegetaties eind augustus/september.
 • Droge tot vochtige, voedselarme gronden kunnen tot in oktober gemaaid worden.
 • In geval van uitgesproken arme bodems is maaien tijdens het groeiseizoen waarschijnlijk niet nodig.
 • Maai op 10/15 cm hoogte om de rozetten niet te beschadigen.
 • Laat het maaisel drogen/narijpen en voer het af nadat het verdroogd is.

Belangrijk:

 • Veldbloemen hebben voldoende vocht nodig tijdens de kiem- en ontwikkelingsfase !

Start op tijd met een gedegen voorbereiding !

Voedingstoestand bodem

In een te schrale bodem, zullen de bloemen niet schieten. Een te rijke bodem weerhoudt de bloei. Zorg vooraf voor een bodemontleding naar zuurtegraad én stikstofbepaling. Via deze gegevens helpen onze experts het juiste mengsel bepalen. De slaagkans verhoogt hierdoor gevoelig. Je geniet sneller van een mooi resultaat én bespaart op tijd en onnodige kosten.

Onkruidzadenvrij

Vóór het zaaien moet de grond onkruidvrij en onkruidzadenvrij zijn. Een vals zaaibed is absoluut nodig. Verder optimaliseren doe je eventueel door het stomen van de toplaag en het niet té diep bewerken om niet onnodig onkruidzaden naar de oppervlakte te brengen. Meer info en tips voor de ideale voor bereiding krijg je van onze experts.

Bemesting

Bemest meerjarige bloemenmengsels niet. Eenjarige mengsels kan je een aangepaste bemesting op het juiste moment geven. Waardoor je geniet van een nog mooier resultaat.

Water

Zoals bij alle planten is een tekort of teveel aan water nefast. Een vochttekort los je eenvoudig op: met tuinslang, sproeier of beregeningsinstallatie of vochthoudende polymeren. Houdt de grond echter teveel water op, dan is een betere afwatering en luchtigere ondergrond via een bodemverbeteraar noodzakelijk. Voldoende vocht tijdens de kieming is noodzakelijk.

Verwachtingen

Hoe je bloemenweide er precies uit zal zien is plaats- én tijdsgeboden. De samenstelling van de ondergrond heeft een invloed op het kiemen en groeien van de bloemen. Evenals het seizoen en de weersomstandigheden. Maak je klanten hiervan bewust, zo vermijd je eventuele frustraties.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang onze nieuwtjes in je mailbox.

    Privacy statement.