Onderhoud gazongrassen

Aanleggen/inzaaien

Werkwijze

 • Zorg voor een goed voorbereide, onkruidvrije bodem met een goede waterdoorlatendheid en capillaire werking
 • Creëer door egalisatie een vlakke ondergrond
 • De ideale bodem is zand met daarboven 30 cm rijke teelaarde op goed afwaterende ondergrond
 • Voor een optimale grasgroei is een zuurtegraad (pH) van 5 – 5,5 gewenst
 • Zaai conform aanbevolen zaaidichtheid op een diepte van 0,5 – 1,5 cm
 • Bezoden kan het hele jaar, zolang het niet vriest
 • Leg zoden op vochtige grond, haaks op de kijkrichting met verspringende naden; start bij de randen en rol na de plaatsing de hele mat goed aan
 • Kanten bijsnijden, naden extra afstrooien en alles goed beregenen
 • Vermijd scherpe hoeken/bochten in gazons en zo mogelijk ook gras rond bomen en ornamenten, dat werkt tijdrovend in onderhoud

Werkzaamheden

 • maart – april – mei
 • augustus – september – oktober

Renoveren/doorzaaien

Werkwijze

 • Geeft snel herstel van bestaand gazon (zonder omspitten) bij schade als gevolg van intensieve betreding, koude, droogte, ziekte- en/of onkruidbestrijding…
 • Zaai altijd door na het jaarlijks gazononderhoud/herstel in voorjaar of nazomer; doe dit na kort afmaaien, verticuteren/uitkammen en opvullen met dressgrond om oneffenheden in de mat weg te werken
 • Maai na renovatie/doorzaai voor het eerst bij een graslengte van 6 cm, daarna pas bemesten

Werkzaamheden

 • april – mei
 • augustus – september

Verticuteren/beluchten

Werkwijze

 • Met verticuteren ga je verdichting van de bestaande zode door vervilting/vermossing tegen; het doorsnijden van pollen en wortels en de aanvoer van meer lucht stimuleren het gras tot uitstoeling en herstelgroei
 • Doe dit enkel in een groeizame periode (bij voorkeur het voorjaar) zodat het gras snel kan herstellen; gebruik een verticuteerhark of verticuteermachine met holle tanden
 • Bij een erg harde en ernstig verdichte onderlaag realiseer je met prikrollen een diepere beluchting, waarbij tot circa 6 cm gaatjes in de grond worden geprikt
 • Breng na verticuteren of prikrollen een dressing van zand en (fijne) humus aan

Werkzaamheden

 • maart – april
 • augustus – september

Bemesten

Werkwijze

 • Bemest volgens bodemgesteldheid met een speciaal samengestelde gazonmeststof
 • Start in maart met een goede basisbemesting en geef na zes weken vervolgens elke maand een (kunst)mestgift; langzaam vrijkomende meststoffen werken wel 6 maanden lang, in dat geval pas ’s zomers weer bemesten
 • Na september geen N-meststof meer toedienen, wel een kalibemesting zodat het gras ‘versterkt’ de winter ingaat
 • Door vóór de winter kalk te strooien en een winterbemesting toe te dienen, ga je mosgroei tegen en hou je de pH op peil

Werkzaamheden

 • maart – april – mei – juni – juli – augustus – september

Maaien

Werkwijze

 • Maai regelmatig, in het groeiseizoen 1 à 2 keer per week
 • Hanteer een maaihoogte van 2,5 – 3,5 cm
 • Neem in een maaibeurt nooit meer dan een derde van de grashoogte af; maai liever wat frequenter en fluctueer niet in maaihoogte, dan staat de mat minder bloot aan stress en onkruiden en loop je niet de kans de groeipunten te raken
 • Openbaar groen en speelgazons een centimeter hoger maaien dan siergazons
 • Bij langdurige hitte/droogte niet of enkele centimeters hoger maaien
 • Hou bij extensief onderhouden objecten een maaihoogte aan van 8 – 10 cm
 • De cirkelmaaier wordt het meest gebruikt; kooimaaiers geven een scherpere snede en een iets mooier maaibeeld
 • Laat gras niet te lang (minimaal 3 cm) de winter ingaan, zo voorkom je uitwintering

Werkzaamheden

 • maart – april – mei – juni – juli – augustus – september – oktober – november

Onkruid bestrijden

Werkwijze

 • Probeer onkruid zoveel mogelijk uit te steken of door middel van verticuteren te verwijderen; bestrijding van onkruiden in bestaande gazons is goed mogelijk met selectief werkende groeihormonen
 • Let wel, onkruidbestrijding werkt pas optimaal bij dagtemperaturen tussen 15 – 25 °C
 • Met ijzersulfaat bestrijd je mos, maar neem je niet de oorzaak van mosvorming weg. Deze is meestal het gevolg van een combinatie van factoren
 • Bij het ontstaan van kale plekken overgaan tot verticuteren en doorzaaien

Werkzaamheden

 • april – mei – juni – juli – augustus – september

Beregenen

Werkwijze

 • Indien nodig bij aanhoudende droogte en na in- en/of doorzaai
 • Jong gras frequent met kleine volumes beregenen en ouder gras beperkt met grotere volumes

Werkzaamheden

 • mei – juni – juli – augustus

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang onze nieuwtjes in je mailbox.

    Privacy statement.