Bloemenmengselindeling naar ecologische herkomst

Bloemenmengselindeling naar ecologische herkomst

1001 toepassingen

Er zijn ontzettend veel mogelijkheden met veldbloemen. Een kleine greep uit objecten die je kan omtoveren in een bloemenzee: bermen, oevers en taluds, erosiegevoelige gronden, plantsoenen en bedrijfsterreinen, braakliggende terreinen, natuurgebieden, ecologische verbindingszones, tuinen, (speel)weiden en grasvelden, infrastructurele projecten, akker- en bosranden, weilanden, gazons en roughs van golfbanen en tijdelijke locaties wachtend op hun definitieve inrichting.

Hoge belevingswaarde

Prachtige klaprozen en margrieten in de berm, een bloemenweide met duizendblad en blauwe korenbloem en een kleurig veldboeket van een braakliggend terrein? Met veldbloemenmengsels oogt alles plots stukken aantrekkelijker, komt de natuur terug in de stad. Veldbloemenobjecten kleuren telkens anders, ruiken lekker en zijn een speeltuin voor bijen, vlinders en andere insecten.

Snel, makkelijk en goedkoop

Veldbloemenvegetaties hebben weinig onderhoud nodig en zijn flink kostenbesparend. Je hoeft ze enkel correct in te zaaien en hooguit twee keer te maaien. Een ideale grondbedekker ook voor (tijdelijk) braakliggende stukken groen in de gemeente. Onkruidbestrijding wordt er tot een minimum beperkt.

Veel van onze bloemenmengsels bestaan uitsluitend uit soorten met een 100% inheemse genetica. Bloemen die oorspronkelijk uit onze regio afkomstig zijn. De mengsels voldoen zo aan de meest specifieke vereisten van gemeenten en openbare besturen.

Mengselindeling naar ecologische herkomst

Categorie A

 • De soorten komen in ons land in het wild voor.
 • Het betreft algemene soorten in ecologisch verantwoorde samenstelling.
 • Gebruik voor zowel buiten als binnen de bebouwde kom.
 • Vrijwel al het zaad is in eigen regio gewonnen.

Categorie B

 • De soorten komen in ons land in het wild voor.
 • Het betreft zowel algemene als zeldzamere soorten.
 • Gebruik binnen de bebouwde kom en in tuinen.
 • Het zaad is niet altijd uit eigen regio afkomstig, wel uit hun natuurlijke verspreidingsgebied.

Categorie C

 • De soorten komen in ons land in het wild of verwilderd voor.
 • Het betreft voor een groot deel zeldzamere soorten, adventief planten en soorten die oorspronkelijk als sierplant ingevoerd zijn.
 • Gebruik binnen de bebouwde kom en in tuinen.
 • Het zaad is niet altijd uit eigen regio afkomstig.

Categorie D

 • Niet alle soorten komen in ons land in het wild of verwilderd voor.
 • Naast enkele algemene soorten, betreft het voornamelijk sierplanten.
 • Gebruik binnen en buiten de bebouwde kom en in tuinen.
 • Het zaad is niet altijd uit eigen regio afkomstig.

Categorie E

 • Vrijwel alle soorten komen in ons land in het wild voor.
 • Het betreft zowel algemene als zeldzame soorten in een ecologisch verantwoorde samenstelling.
 • Gebruik voor zowel buiten als binnen de bebouwde kom.
 • Het zaad is niet altijd uit eigen regio afkomstig, wel uit hun natuurlijke verspreidingsgebied.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang onze nieuwtjes in je mailbox.

    Privacy statement.