Kennis categorie: Plagen

Rouwvlieglarven

Rouwvlieglarven Home > Gazon problemen > Plagen > Rouwvlieglarven Rouwvlieglarven Dilophus febrilis Kenmerken Herkenning Afgevreten wortels en plantendelen, gevolgd door pleksgewijze afsterving van gras Grootste schade in voorjaar Grauwbruin van kleur en donkerbruine, glanzende kop Volwassen larven zijn 10 - 12 mm lang Oorzaak Veel organische resten in bovenlaag Vochtige omstandigheden Gras te lang de [...]

Mieren

Mieren Home > Gazon problemen > Plagen > Mieren Mieren Formicidae Kenmerken Herkenning Kleine hoopjes aarde in gras zichtbaar Overlast in de (droge) zomermaanden Vooral problemen met maaien Droogtegevoeliger gazon Oorzaak Blootlegging van graswortels Preventie / Bestrijding Opvoeren maaifrequentie verstoort mierennesten Eventueel gebruik van bestrijdingsmiddel, bij regenweer behandeling herhalen Andere plagen Engerlingen Emelten Mieren Rouwvlieglarven

Emelten

Emelten Home > Gazon problemen > Plagen > Emelten Emelten Tipula paludosa Kenmerken Herkenning Emelten zijn larven van langpootmuggen die onder- en bovengrondse grasdelen afvreten Onopvallende pootloze beestjes met grijsgrauwe kleur Lengte van maximaal vier centimeter Oorzaak Los en vochtig bodemoppervlak Warme en vochtige periode Preventie / Bestrijding Zorg voor een goede drainage van de [...]

Engerlingen

Engerlingen Home > Gazon problemen > Plagen > Engerlingen Engerlingen Scarabaeidae Kenmerken Herkenning Larven van mei-, juni- en rozenkever die aan de wortels vreten Ivoorkleurig, sterk gekromd lichaam Dik, zakvormig achterlijf, vaak grauw van kleur Bruingekleurde borstpoten en kop Trekken pikkende kraaien aan, dus extra schade aan gras Oorzaak Losse bodemstructuur Bosrijke omgeving of extensief [...]