19 juni Droogte bemoeilijkt opkomst gazon, bloemenweides

De laatste 6 weken is er uitzonderlijk weinig regen gevallen. Kieming van zaden verloopt hierdoor zeer moeilijk.

Hierboven ziet u een beeld van de verwachtingen vanaf vandaag tot en met woensdag 31 mei. Ingezaaide percelen die eenmaal water gehad hebben, moeten beregend worden om verdere schade te voorkomen.

Wat doen bij droogte?

 width=Voor bestaande gazons is het aangeraden om 1 à 2 maal per week 10 tot 15L water per m2 te voorzien. Dit werkt beter dan elke dag te beregenen. Bij dagelijkse beregening vermindert de wortelmassa van onze gazons en zoeken ze in de oppervlakte naar water. Op termijn is dit nefast voor de plant omdat dan ook minder vocht en voeding kan opgenomen worden. Resultaat is meer stress en problemen.

Voor pas of recent ingezaaide gazons en bloemenweides is het zeer voornaam om de kiemwortels niet te laten verdrogen. Zolang er geen water gevallen is stelt zich ook geen probleem met het zaad. Eens vocht gehad start de kieming. Deze mag niet onderbroken worden door droogte daar de kiem afsterft en de inzaai verloren is. Daarom is het van groot belang om eenmaal er water is gevallen, ervoor te zorgen dat er regelmatig beregend wordt. Dit moet meermaals per dag zodat de toplaag waar het graszaad zich bevindt, niet uitdroogt. Water blijven geven tot aan de eerste maaibeurt is dan ook de opdracht!

Het is niet vreemd dat het gras of de bloemen bij droogte achterwege blijven en dat bepaalde onkruiden wel tot ontwikkeling komen. Deze onkruiden hebben geen vocht nodig om te groeien.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang onze nieuwtjes in je mailbox.

      Privacy statement.