15 april Do’s en Dont’s bij verdroogde grasvelden

Onze gazonexpert Erik Truyers krijgt al sinds enkele weken meerdere telefoons per week van bezorgde tuinaanleggers. “Wat kan ik nu doen om gras toch zo goed mogelijk te houden? Kunnen we al doorzaaien? Het gazon krijgt water maar wordt toch bruin? Ik heb meststof gegeven en beregend, maar er verandert bijna niets ?”

Erik Truyers: “Momenteel kampen we met extreme weersomstandigheden die zelden voorkomen. Volgens het KMI is het de droogste zomer na 1976. Het is normaal dat velen met vragen zitten. Ook voor mezelf is niet altijd alles even duidelijk in deze extreme omstandigheden. Maar wat ik met zekerheid kan zeggen is dat de mediaberichten dat onze gazons vanzelf herstellen na deze droogte, te optimistisch en onwaar zijn. Vooral gazons op zandgrond krijgen het het zwaarst te verduren. Indien de wortels verdrogen zal er zeker geen gras terugkomen.

Soms hoor je ook beweren dat gras beter droogteresistent , tevens beter vochtresistent en ook beter ziekteresistent moet zijn en dat dit de verantwoordelijkheid is van de graszaadfirma’s. Advanta werkt reeds tientallen jaren aan deze gevraagde eigenschappen. De wortelmassa is sterk vergroot bij onze grassen waardoor meer vocht en voeding kan opgenomen worden. Meer beworteling geeft sterker gras dat zeker een hogere ziekte- en droogteresistentie heeft. Ook de problematiek van maaiafval is reeds jaren een item waardoor bij sommige mengsels het maaiafval tot minder dan de helft van gewone gazons herleid kan worden. Tegen de huidige extreme weersomstandigheden kan niemand zich echter 100% wapenen. Het beste wat men kan doen, is bewuste keuzes maken voor men aan de inzaai van een gazon start.”

De oplossing ? Bestaat die?

Erik: “Oplossingen? Ja, er zijn er verschillende, maar alles hangt af van de schade die er is, en deze zal verschillend zijn per gazon en per streek. Op sommige plaatsen is er een onweer gepasseerd, op andere is het reeds 8 weken kurkdroog. Gaat het over een speel-sportgazon of over een siergazon? Niet eenvoudig om één algemene oplossing mee te geven, maar ik ga het toch proberen.

Kijk eerst naar de schade die ontstaan is. Ligt de oppervlakte nog gelijk genoeg om te herstellen of zijn er te veel verzakkingen? Kijk ook nadat je de te bewerken oppervlakte geverticuteerd hebt. Vilt die dikker zit dan maximaal0,5 tot 1 cm is nefast indien we tot doorzaaien willen komen. De viltlaag moet eerst verwijderd worden. Kijk ook de ondergrond na. Is deze nog in orde of zit deze te vast. Is dit laatste de vaststelling dan kan je best de klant aanraden om het gazon volledig heraan te leggen met alle noodzakelijke bodembewerkingen.

Indien doorzaaien mogelijk is, komt vaak de vraag waarmee en hoeveel graszaad gebruikt moet worden. Ook hier weer een tweedelig antwoord.

  • Indien nog voldoende oud gazon het overleefd heeft (minimaal 50%) dan kan er best doorgezaaid worden met een mengsel met meer Engels raaigras en een gedeelte roodzwenkgras. Veldbeemdgras doorzaaien is enkel mogelijk met aangepaste technieken daar dit zeer oppervlakkig ingezaaid dient te worden. Ook heeft veldbeemd het zeer moeilijk om zich te vestigen in een reeds bestaand gazon. Het gepaste mengsel in deze omstandigheden is Renova. De naam zegt het zelf. De hoeveelheid die gebruikt moet worden hangt af van de manier van doorzaaien en de schade die hersteld moet worden. Meestal tussen 1 en 2 kg per are. Indien handmatig doorgezaaid, zal ik echter opteren voor 2 tot 3 kg per are aangezien we het graszaad dan niet optimaal in de boden krijgen.
  • Blijft er van het bestaande gazon bijna niets over, dan zal ik kiezen om het machinaal door te zaaien met 3 kg per are van een hoog kwaliteitsvol graszaad. Zoals Presto en Supersporta. Op deze manier brengen we de drie rassen terug die in 95% van de bestaande gazons voorkomen. Veldbeemdgras heeft in deze omstandigheden wel de mogelijkheid zich te ontwikkelen. Na enkele weken is het resultaat een nieuw aangelegd gazon. Belangrijk bij de keuze van graszaad is zeker de kwaliteit, maar ook om een gazonmengsel te gebruiken met een natuurlijke coating die de kieming en de wortelvorming positief beïnvloedt. Zo zijn we best gewapend tegen extremen die weer roet in het eten kunnen gooien.”

Water?

Erik: “Belangrijk voor we aan eender welke werken beginnen is het vochtgehalte van de bodem. Voor eender welke bodembewerking is het nodig dat het vochtgehalte van de bodem hersteld is. Ook bij doorzaaien is dit het geval. Om het vochtgehalte van de bodem te herstellen zullen meerdere regenbuien over verschillende dagen nodig zijn. Ook de capillaire werking in de bodem is best hersteld voordat we aan bovenstaande klussen beginnen. Indien het snel moet gaan, kan men zich beroepen op wetting agents die bij de meeste professionele handelaars ter beschikking zijn. Deze wetting agents versnellen het proces van de wateropneembaarheid bijna onmiddellijk. Dit is zeker ook aan te raden indien de keuze gemaakt wordt om nieuwe grasmatten uit te rollen.”

Bemesting?

Erik: “Indien men verwacht dat het gras een hoge herstelkans heeft en niet extreem verdroogd is, kan men na de eerste regenbuien overgaan tot bemesting van het gras met een traag werkende meststof. Bij doorzaaien wacht men beter tot dat het nieuwe gras 2 cm hoog is voordat men gaat bemesten met een traag werkende meststof. In beide gevallen moet de vochtbalans in de bodem hersteld zijn voordat de bemesting optimaal zijn werk kan doen. Ook niet vergeten: zonder vocht van bovenaf is er geen werking van meststof.”

Bij specifieke vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met Erik Truyers op het nummer 0496/598089, via zijn Facebookprofiel of per email: erik.truyers@limagrain.be

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang onze nieuwtjes in je mailbox.

      Privacy statement.