28 april Aanhoudende droogte – een terugkerend probleem!

Wij geven jullie een aantal tips mee om tot het beoogde resultaat te komen voor uw project ondanks de droogte.

Wat doen in nieuw gezaaide en bestaande gazons en bloemenweides?

Nieuw ingezaaide gazons en bloemenweides

Zolang het niet regent: Er is geen probleem, zonder water start het kiemproces niet. Nieuw gezaaide zaden hebben voldoende water nodig om te kiemen.

Wanneer het heeft geregend: Zodra het regent, start het kiemproces. Vanaf dat moment moeten de zaadjes elke dag vochtig gehouden worden. Gebeurt dit niet, dan droogt de kiem uit en sterft hij af.

Er dient per dag best minstens 10 liter water per m² te vallen. In droge periodes zoals nu, is regen (als die er al is) alleen vaak onvoldoende om de zaadjes te voorzien van voldoende water. Zelfs een stevige regenbui heeft nauwelijks effect, want het meeste water dringt niet door tot in de bodem.

Om de pas ingezaaide zaden vochtig te houden, beregen je best elke dag tot de eerste maaibeurt. Best meerdere beurten per dag om de toplaag waar het zaad zich bevindt vochtig te houden.

Voor een reeds ontwikkeld project

Het is beter één keer voldoende water te geven dan vaak kleine hoeveelheden. Tegen deze regels wordt nog te vaak gezondigd.

Voor de in- en doorzaai van sportvelden gelden dezelfde regels.

Meerjarige bloemenweides daarentegen die vorig jaar in het najaar zijn ingezaaid, hebben zich ondertussen aangepast aan de lokale bodemomstandigheden. Door de diepere beworteling profiteren deze planten van het water dat nog in de bodem aanwezig is en kunnen ze zich verder ontwikkelen voor een eerste bloeimoment.

Bij langdurige droogte raden we toch aan om eenmaal per week voldoende water te geven zodanig dat er een buffer in de bodem ontstaat.  Op die manier kunnen de planten een week tot 10 dagen verder.

Gazonmengsel forza tetra: droogtebestendig gazon met tetraploïd engels raaigras

De toenemende voorjaars- en zomerdroogte heeft een impact op het gebruik van bepaalde grassen in de Advantamengsels. Bovendien worden de gewasbeschermingsmiddelen aan banden gelegd.

Daarom moet goed nagedacht worden over de vraag welke grassoorten het beste gebruikt kunnen worden in gazons. De grassen moeten een hoge ziektetolerantie hebben, snel een grote wortelmassa produceren, goed tegen droogte kunnen en er mooi groen uitzien.

Het Advanta-gazonmengsel Forza Tetra bevat tetraploïd Engels raaigras. Deze sterke grassoort heeft een hogere ziektetolerantie, kan beter tegen kou, vormt sneller een grote wortelmassa en verdraagt beter droogte dan de meeste andere grassoorten.

Voor een volledig overzicht van het Advanta-productgamma en verdere nuttige informatie verwijzen we graag naar onze website of neem contact op met onze Advanta-specialist.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang onze nieuwtjes in je mailbox.

      Privacy statement.